Uvod
bootstrap slider

KROUŽKY A KLUBY

KROUŽKY V NAŠÍ ŠKOLE:
BADATELSKÝ KLUB a FOTBAL
KLUB KOMUNIKACE V AJ pro žáky 2. ročníku
KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝCHOVY
KROUŽEK VAŘENÍ

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu "FZŠ dotace" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005557, který je spolufinancovám Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1018232,- Kč.

 

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY A ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA:
- VIZ "O ŠKOLE" - "ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020"
19.3. - POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

21.3. - PONOŽKOVÝ DEN - bližší info
25.3. - 29.3.2019 - SRDÍČKOVÉ DNY vždy o velké přestávce ve studovně
25.3. - SBĚR PAPÍRU; 7-9 a 15-17 před školou
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLYRŮZNÉ INFORMACE

POVĚŘENA výkonem oprávnění a povinností POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je ING. ZUZANA MÁLKOVÁ, tel. 602 316 292, e-mail: zuzana.malkova@equica.cz
INFORMAČNÍ MEMORANDUM

DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR - VÝBORNÉ 4. MÍSTO NAŠICH NEJMENŠÍCH!
ONKOLÍZÁTKA - PRVNÍ PŘEDÁNÍ!

PUNTÍKOVÝ DEN 14. ÚNORA
ONKOLÍZÁTKA - ZAPOJTE SE S NÁMI!

 

 
Galerie
LYŽÁK 7.B
Galerie
LYŽÁK 7. A a 7.C

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz

 

                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved