Uvod
bootstrap slider

Pro školní rok 2017/2018 PŘIJMEME IHNED:

* učitelku na 1. stupeň  
* vychovatelku do školní družiny
* pracovníka na úklid tělocvičen po pronájmech
* pracovníka na úklid školní jídelny
Bližší informace na tel. 281 922 171,
nebo info@fzschodovicka.czVítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu "FZŠ dotace" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005557, který je spolufinancovám Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1018232,- Kč.

 

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
1.11. - Turnaj ve florbalu
26. a 27.10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY (provoz školní družiny zajištěn v ZŠ Ratibořická)
25.10. - Filmové představení na Černém Mostě (6.-8.ročník)
24.10. - Divadlo Horní Počernice - 2.B
24.10. - Turnaj ve stolním tenise

od 2.10. - zahájení činnosti kroužků:
Sportovní hry, Fotbalová přípravka, Výtvarný kroužek, Vaření  (Agentura Kroužky dětem),
Šachový kroužek (Šachová škola Vávra a Černoušek),

Malý programátor (Intellectus)

RŮZNÉ INFORMACE
HURÁ DO OPERY
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ŠKOLNÍCH DRUŽIN o prázdninách ve školním roce 2017-2018
SBĚR PAPÍRU - POŘADÍ
REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV

ZAČÍNÁME SPOLU
Ve smyslu § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších změn vyhlašuji ředitelské volno ve dnech  29.9. a 16.11.2017 a to z technických a organizačních důvodů.
PhDr. Pavel Wild, ředitel školy 

Galerie
REP.FINÁLE ATL.4BOJ - KOLÍN - DÍVKY
Galerie
KRAJSKÉ KOLO PŘESPOLNÍ BĚH

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz

 

                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2017 Jan Slabý - IT Market  All right reserved