bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 
SEMINÁŘ PRO RODIČE V KULTURNĚ KOMUNITNÍM CENTRU
- KNIHOVNA HORNÍ POČERNICE
"Mobil v rukou dítěte, zn. bezpečně!"
19.2.2020 od 17 do 20 hodin
 bližší info zde
 
 
 JARNÍ PRÁZDNINY
 od 24. do 28. února 2020
Provoz školní družiny pro všechny žáky hornopočernických škol je zajištěn takto:
24. a 25.2. na ZŠ Bártlova; 26.2. - 28.2. na ZŠ Ratibořická
vždy od 7 do 16 hodin bez možnosti stravování.
Nástup dětí je možný vždy do 9 hodin s vyplněnou prázdninovou přihláškou do ŠD
(k dispozici na webových stránkách školy v sekci "formuláře").

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015242 FZŠ DOTACE II je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.
Celková výše podpory činí 707872,- Kč.
 

 
Projekt „Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů“ je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250.

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
 
POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V PONDĚLÍ 9. BŘEZNA OD 14 HODIN
 
 
 
 

19.2. - KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 13.30-15.00
24.2. - 28.2. - JARNÍ PRÁZDNINY
2.3. - program finanční gramotnosti 6AC
3.3. - Divadlo S+H - 3AB
5.3. - Divadlo ve škole - akce školní družiny
5.3. - obvodní kolo zeměpisné olympiády
 

 

 
 
 
Galerie LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 2.
LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 2.
Galerie LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 1.
LYŽAŘSKÝ KURZ- díl 1.

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz