Uvod
bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 
Do našeho kolektivu přijmeme
paní uklízečku a paní kuchařku!
Bližší info: tel. 281 922 171.
Nástup ihned.
 


Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu "FZŠ dotace" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005557, který je spolufinancovám Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1018232,- Kč.

 

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
DŮLEŽITÁ INFORMACE O LOSOVÁNÍ - ZÁPIS
PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

29.4. - Pohár rozhlasu
30.4. - Další předání OKOLÍZÁTEK
2.5. - Výtvarný kroužek - výstava v Trojském zámku
3.5. - 5AC - beseda se spisovatelem
("O škole" - "Sportovní třídy") 

ODSTARTUJ SVŮJ 6. ROČNÍK VE SPORTOVNÍ TŘÍDĚ!
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY 


RŮZNÉ INFORMACE
POVĚŘENA výkonem oprávnění a povinností POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je ING. ZUZANA MÁLKOVÁ, tel. 602 316 292, e-mail: zuzana.malkova@equica.cz
INFORMAČNÍ MEMORANDUM

3B a 3C - DEN ZEMĚ

2.A V ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU (DEN ZEMĚ)   EKOOLYMPIÁDA
VELIKONOČNÍ STAFETY 2A + 2B      VELIKONOČNÍ ŠTAFETY 1.A + 1.B
2.B A SVĚT KOSTIČEK     3.A NA VÝSTAVĚ LEGA
DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY VE 3.A     DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY V 1.A      DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY VE 2.A
POETICKÉ SETKÁNÍ      OZVĚNY ZE ŠKOLNÍ AKADEMIE
DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR - VÝBORNÉ 4. MÍSTO NAŠICH NEJMENŠÍCH!
ONKOLÍZÁTKA - ZAPOJTE SE S NÁMI!     ONKOLÍZÁTKA - PRVNÍ PŘEDÁNÍ!


 

 
Galerie
ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM - 2B
Galerie
DEN ZEMĚ - 1A a 5C

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz

 

                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved