Uvod
bootstrap slider

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 
PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Vítejte na stránkách "FZŠ Chodovická"

Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je škola s bohatou historií a zajímavým vzdělávacím programem, který je určen pro děti s širokým spektrem zájmů.
Seneca: "Non schoale sed vitae discimus."  "Neučíme se pro školu, ale pro život."

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu "FZŠ dotace" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005557, který je spolufinancovám Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1018232,- Kč.

 

 

Aktuálně z naší školy


Nejbližší události:
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY - UKONČENÍ, PŘIHLÁŠENÍ STRAVNÉHO
FORMULÁŘ PRO UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ S NOVÝM ČÍSLEM ÚČTU!!
ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY  OD 1.8.2019
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY - OD ZÁŘÍ - AKTUÁLNÍ OD 24.6.2019


ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD - AKTUÁLNÍ K 17.6.2019


ÚŘEDNÍ DEN KANCELÁŘE ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH - STŘEDA od 8 do 12 HODIN
 


RŮZNÉ INFORMACE
POVĚŘENA výkonem oprávnění a povinností POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
je ING. ZUZANA MÁLKOVÁ, tel. 602 316 292, e-mail: zuzana.malkova@equica.cz
INFORMAČNÍ MEMORANDUM

ČERVEN 2019 - SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

ŠKOLNÍ VÝLET 3. A a 2.C - BOTANICUS - OSTRÁ   ŠKOLNÍ VÝLET 6.A - MIRAKULUM
ZÁJEZD DO KUTNÉ HORY    8.A NA VÝSTAVĚ LOUTEK
HODNOCENÍ EXKURZE - 7. ROČNÍKY ŠKOLNÍ VÝLET 3.B A 3.C - PODĚBRADY
KLUB MLADÉHO DIVÁKA - UKONČENÍ DIVADELNÍ SEZÓNY
KLÁRA SMOLÍKOVÁ - BESEDA SE SPISOVATELKOU
KOUZELNÝ VESMÍR - MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
reportáž zde: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/10220/magistrat-a-staromestska-radnice-hosti-vystavu


  


 

 

 
Galerie
LEGOLAND
Galerie
CHODOVICKÉ TRSÁNÍ

Kontakt

Fakultní základní škola
Chodovická 2250
193 00 Praha 9
IČ: 49625195

Telefon: 281 922 171
E-mail:  info@fzschodovicka.cz

 

                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved